TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN QUẬN THANH XUÂN

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN QUẬN THANH XUÂN

08:11 - 05/03/2018

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP-GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

          QUẬN THANH XUÂN

Địa chỉ: Số 140 - 142 phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại:  024.35596212; 024.8554477

Email: gdtx-thanhxuan@hanoi.edu.vn

 

Giới thiệu chung:

     Trung tâm GDNN – GDTX Quận Thanh Xuân là đơn vị sự nghiệp giáo dục CÔNG LẬP trong hệ thống giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp, dạy nghề của Thành phố Hà Nội. Trung tâm chịu sự quản lý toàn diện của UBND quận Thanh Xuân và sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội VÀ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội

Chức năng, nhiệm vụ và các mảng hoạt động:

    Trung tâm có chức năng tổ chức các hoạt động giáo dục nghề nghiệp, dạy nghề, giáo dục thường xuyên trên địa bàn quận Thanh Xuân.

- Dạy văn hóa, bậc Tiểu học, THCS và THPT;

- Phối hợp các Trường để dạy song bằng: Văn hóa và Trung cấp nghề

- Dạy nghề hướng nghiệp cho học sinh các Trường THCS, THPT; trải nghiệm nghề;

- Đào tạo nghề sơ cấp, ngắn hạn;

- Tổ chức chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, tay nghề, sở thích và các hoạt động hỗ trợ cộng đồng; Liên kết đào tạo trình độ Đại học, Cao đẳng, Trung cấp;

- Tổ chức các khóa trải nghiệm, thực hành nghề nghiệp: Kỹ năng gia chánh; Làm hoa và cắm hoa nghệ thuật; Kỹ năng sống;

*Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học: 

 Trung tâm có khuôn viên rộng 6450mvới 15 phòng học, các phòng thí nghiệm lý hóa, 1 phòng học ngoại ngữ thông minh, thư viện, nhà đa năng;  CÁc phòng đếu có hệ thống điều hòa, máy chiếu projecteur, camera.

Có 2 xưởng thực hành nghề nấu ăn, 3 phòng thực hành Tin học, 1 phòng dạy nghề cắt may và  khu hiệu bộ. Có các trang thiết bị dạy học, thực hành nghề hiện đại phục vụ cho dạy và học.

Cơ cấu tổ chức:

Số lượng: 23 biên chế, HĐ cơ hữu và 80 giáo viên HĐ thỉnh giảng dạy văn hóa, nghề;

Ban giám đốc: 3 đ/c

Tổ chuyên môn:   

- Tổ Giáo dục thường xuyên

- Tổ Đào tạo nghề - dạy nghề hướng nghiệp

- Tổ Hành chính tổng hợp

Quy mô phát triển và số lượng hoạt động, năm học 2022-2023

TT

Các chương trình

Số lớp

Số HS

Ghi chú

1

Văn hóa GDTX

45

1523

 

1.1

 Tại Trung tâm

17

553

 

 

PC XMC tiểu học

1

12

 

 

THCS

5

175

 

 

THPT

11

366

 

1.2

Liên kết văn hóa

28

970

 

2

Nghề hướng nghiệp

185

7942

 

3

Trung cấp nghề

4

151

 

4

Chuyên đề bồi dưỡng

 

120

Tin học, ngoại ngữ, BD chức danh nghề nghiệp

5

Hỗ trợ HS khuyết tật

5 trường

55

 

 

Cộng

234

9773

 

 

Thành tích nổi bật:

- Đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cấp Thành phố hàng năm;

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo (Năm 2010, 2016);

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (Năm 2011);

- Được nhận Cờ Thi đua xuất sắc cấp Thành phố (Năm 2012 và 2018);

- Huân chương lao động hạng 3 (Năm 2013)

  • Bằng khen của UBND Thành phố (năm 2021, 2023)