TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

08:11 - 05/03/2018

  TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP-GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Địa chỉ: Số 140 - 142 phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại:  024.35596212                      -  Email: ttgdnngdtx_thanhxuan@hanoi.gov.vn

 

Giới thiệu chung:

     Trung tâm GDNN – GDTX Quận Thanh Xuân là đơn vị sự nghiệp công lập trong hệ thống giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp, dạy nghề của Thành phố Hà Nội. Trung tâm chịu sự quản lý toàn diện của UBND quận Thanh Xuân và sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Chức năng, nhiệm vụ và các mảng hoạt động:

    Trung tâm có chức năng tổ chức các hoạt động giáo dục nghề nghiệp, dạy nghề, giáo dục thường xuyên trên địa bàn quận Thanh Xuân.

- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu người học, Trung tâm tập trung thực hiện các mảng công việc:

+ Dạy văn hóa, bậc Tiểu học, THCS và THPT.

+ Dạy nghề hướng nghiệp cho học sinh các Trường THCS, THPT

+ Đào tạo nghề ngắn hạn, liên kết đào tạo nghề;

+ Các chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, tay nghề, sở thích và các hoạt động hỗ trợ cộng đồng;

+ Thực hành về kỹ năng gia chánh; Kỹ năng sống, thái độ sống tích cực

   Trung tâm có khuôn viên rộng 6450m2 với 14 phòng học, 3 phòng thí nghiệm lý hóa, 1 phòng học ngoại ngữ thông minh, thư viện, nhà đa năng; Có 2 xưởng thực hành nghề nấu ăn, 2 phòng thực hành Tin học, 1 phòng dạy nghề cắt may và  khu hiệu bộ . Có các trang thiết bị dạy học, thực hành nghề hiện đại phục vụ cho dạy và học.

Cơ cấu tổ chức:

  • Ban giám đốc: 3 đ/c
  • Tổ chuyên môn:

+ Tổ Giáo dục thường xuyên

+ Tổ Đào tạo nghề - hướng nghiệp

+ Tổ Hành chính tổng hợp

Quy mô phát triển và số lượng hoạt động, năm học 2018-2019

TT

Nội dung

Số lớp

Số học sinh

1

Văn hóa  (THCS, THPT)

27

985

2

Nghề hướng nghiệp

112

4553

3

Nghề ngắn hạn

10

120

4

Trung cấp nghề

3

80

5

Chuyên đề ngắn hạn

10

310

 

Cộng

162

6048

* Thành tích nổi bật:

- Trung tâm nhiều năm liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cấp Thành phố, cấp Quận;

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo (Năm 2010, 2016);

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (Năm 2011);

- Được nhận Cờ Thi đua xuất sắc cấp Thành phố (Năm 2012 và 2018);

- Huân chương lao động hạng 3 (Năm 2013).